srzh-CNenfrdeitjaru
понедељак, март 20, 2023

ЈАВНОИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу чланова 78., 82. и 83. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010и 18/16), Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 18/16), члана 3. Правилникa о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верскихзаједница који се суфинансирају избуџета Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/16),   и Закључка Већа Градске општине Костолац, бр.  01-06-12/2017-19  од 11. 01. 2017. године,

Председник Већа Градске општине Костолац доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

   ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ

ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ

БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Костолац за суфинансирање програма/пројеката цркава и верскихзаједница који се суфинансирају избуџета Градске општине Костолац у 2017. години  у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Oдлуком о  буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/16),  у оквиру Раздела 3-Орган Управе Градске општине Костолац, глава 1. Управа Градске општине Костолац и то:

 • У оквиру Програма15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација ПА- 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130-Опште услуге, Позиција 41, Економска класификација 481-Дотације НВО.

-          Максимална вредност пројекта којим црква/верска заједница може конкурисати износи 500.000,00 динара динара.

Право подношења пријаве за суфинансирање програма имају цркве и верске заједнице под условом  да спроводе активности или да  им  је седиште у насељеном месту Костолац и селима Градске општине Костолац не краће од годину дана. 

КОНКУРС СЕ ОДНОСИ САМО НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

– степен задовољавања јавног интереса;

– унапређење стања у области у којој се пројекат реализује.

– степен угрожености верског објектаод изузетног историјског, националног и културног значаја;

– катагоризација верског објекта од изузетног историјског, националног и културног значаја као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и

– значај верских објеката од изузетног историјског, националног и културног значаја за културу, уметност историју и слично уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

- образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и оверена фотокопија). Један примерак пријаве оверава се подносиоцу приликом предаје писарници Управе Градске општине Костолац. Уколико се документације предаје путем поште, образац пријаве се

предаје у једном примерку са свом траженом пратећом документацијом.

– одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;

– потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње;

– детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију пројекта;

– податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;

– финансијски план програма (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета града и других извора)

- извештај о наменском коришћењу буџетских средстава за претходну годину, уколико је подносилац пријаве био корисник средстава у претходној години.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.org.rs), а може се преузети у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13 у Костолцу.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријављених програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2017. години , са назнаком “Пријава на конкурс за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2017. години – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Управа Градске општине Костолац за Комисију за вредновање пријављених пројеката/програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2017. години , ул.  Боже Димитријевића  бр. 13, 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске општине Костолац.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за вредновање пријављених програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2017. години размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће  листу  за  суфинансирање у 2017. години.

Листа се објављује на званичној интернет страници Градске општине Костолац и на огласној табли Управе Градске општине Костолац.

На  објављену листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за вредновање пријављених програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2017. години, у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Веће Градске општине Костолац а председник Градске општине Костолац закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Управи Градске општине Костолац, или на телефон број 012/241-830.

            НАПОМЕНА : Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Костолац у 2016. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

                                                                                                                                                                                                                                                               

 ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ                                                                                                                                                                                                                                                                    

                     ПРЕДСЕДНИК

      Иван Савић, струк.инж.ел.тех. с.р.

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЖЕТЕ СКИНУТИ ОВДЕ

 

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас951
Јуче1903
Ове недеље951
Овог Месеца42591
Укупно2747791

Ваша IP адреса је: 3.238.112.41 понедељак, 20 март 2023 11:30
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!